:יש מצב שיעניין אותך גם אחד מאלה
טוסטר משולשים
מכשפה
צב עם עין גדולה
מלאך ושטן הורדת ידיים