:יש מצב שיעניין אותך גם אחד מאלה
ערוץ אחד - אייטש-די
Bucket
ילדה מוציאה לשון
Bummer