תקנון האתר

 

אתר www.mooz.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר מנוהל על ידי רועי הרשקוביץ – ח.פ - 032839383 (להלן החברה)

להלן תקנון האתר (להלן: “התקנון”). השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון ותנאיו מחייבים את כל המשתמשים באתר. אם אינך מסכים/ה עם תנאים אלו, עליך להימנע מעשיית שימוש באתר! צוות האתר רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד.

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.

מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה - לתקנון.

האתר וכל תוכנו מוגנים על פי חוק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות איקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור וכו'' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה ומן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.

על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

מטרת התקנון:

תקנון זה בא להבטיח את זכויותיכם, זכויות ואחריות האתר והחברה, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים בינכם. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווים הסכמתך לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ידועות וברורות לך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או ו/או דרישה תביעה מכל סוג ומן נגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.

הנך מתבקש לקרוא את התקנון בעיון ובאופן מלא כתנאי להתקשרות בין הצדדים.

 

מטרת האתר:

האתר מהווה קניון וירטואלי המאפשר קניה נוחה למוצרי טקסטיל ואקססוריז שונים, כמו כן מאפשר האתר יצירת מוצרים מודפסים על פי הזמנה מיוחדת ואישית של ההדפסים המבוקשים.
שירות לקוחות - על מנת לסייע לכם בכל שאלה הקשורה בהזמנה דרך האתר ו/או כדרך נוספת להזמנה ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות דרך כתובת מייל: info@mooz.co.il

 

שימוש באתר:

 1. לכל מוצר קיים דף מוצר בו מופיע תיאור המוצר, תמונתו, ומחירו. תנאי התשלום ועלות המשלוח מצוינים בדף הקופה במעמד התשלום. לאתר זכות לשנות בכל עת (כמובן כי שינויים אלו לא יחולו על הזמנה שכבר התבצעה) את המוצרים, את מחיריהם, את מחירי המשלוח ואת תנאי התשלום. טרם ביצוע ההזמנה נא וודאו מה מחירו העדכני של המוצר ועלות רכישתו הכוללת.

 

 1. תמונת המוצר, במידה והיא מוצגת, נועדה להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים קלים בין התמונה לבין המוצר עצמו. האתר יעשה ככל יכולתו על מנת שתהיה התאמה מקסימלית בין תצלום המוצר המוצג לבין המוצר בפועל. ברם היות והתמונות מוצגות במחשב, מטבע הדברים יתכנו הבדלים כגון, הבדלי גוון בין המוצר המצולם לבין המוצר בפועל.
 2. בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, האתר יהיה מוכן לפצות את המזמין במוצר זהה ללא תשלום נוסף. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. יש לקחת בחשבון סטייה של עד 25% בגווני הצבע המודפס על הפריט המוזמן ועד 5 ס"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי וכמו כן בגזרה ומידת הפריט המוזמן המשתנה בגדלים מספק לספק , ואלה אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל ואו גודל הפריט המשתנה מספק לספק .

  הפיצויי ו/או הזיכוי יינתן למזמין רק לאחר החזרת המוצר למשרדי האתר.
 3.  

הזמנה:

 1. רשאי לבצע הזמנה באתר בגיר בן 18 ומעלה או קטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה, בעל כרטיס אשראי תקף בישראל ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) (להלן: "המזמין").
 2. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש המזמין להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. הקשת כל הפרטים הנדרשים, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר.
 3. על מנת למנוע עיכובים ותקלות אנא הקפידו על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים. יצוין כי האחריות למסירת פרטים מדויקים חלה על המזמין. כל תקלה והוצאה 
  שיגרמו כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו על ידי המזמין, יחולו עליו, והאתר יהיה פטור מכל אחריות להם.
 4. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים,לרבות תביעה בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או לצדדים שלישיים.

לביטחונכם אנו משתמשים בשירותי הסליקה של חברת PayPal (להלן: "חברת הסליקה") לחיוב כרטיס האשראי, פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים אצלנו כלל.

 1.  
 2. לאחר תהליך הרישום באתר, יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן ולעקוב אחר סטאטוס ההזמנה שלו.
 3. הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים. כי חברת הסליקה נתנה אישור לעסקה, כי המוצרים שהוזמנו נמצאים במלאי; וכי שהמען אליו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של חברת השילוח.

  במקרים מיוחדים, שומר האתר לעצמו את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל, האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו, האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.
 4. בשל אופי המכירה באינטרנט ייתכן מצב בו לאחר ביצוע ההזמנה וקליטתה יסתבר כי המוצר אזל מהמלאי במקרה זה, רשאי האתר לבטל את ביצוע העסקה, הביטול יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית . היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון. האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.
 5. כמו כן האתר רשאי (אך לא חייב), להציע למזמין מוצר חלופי הדומה ככל הניתן בתכונותיו ובמחירו למוצר הנרכש. המזמין רשאי (אך לא חייב ) לרכוש את המוצר החלופי.

אבטחה:

 1. האתר מתחייב לנקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המזמין לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט לגורמים הרלוונטיים לצורך השלמת עסקת הרכישה (לרבות לחברת הסליקה, לחברת השילוח וכיו"ב) ולמעט קיום צו שיפוטי המחייב אותו לעשות כן. האתר יהיה זכאי להשתמש במידע לצרכיו, ולצורך יצירת קשר עם המזמין להצעת שירותים שונים הניתנים על ידו, אם אינכם מעוניינים בכך, יש לציין זאת בעת ההזמנה.

התשלום:

 1. התשלום בגין המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו באתר חברת הסליקה. אחר סיום ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר המוזמן. תוספת דמי משלוח וטיפול תחול במקרים שבהם קיימות כאלו.

אספקה

 1. במידה וכל המוצרים נמצאים במלאי, יצא משלוח המוצרים תוך 14 ימי עסקים. אין האתר אחראי לעיכוב הנגרם מחברת השילוח או אי אסיפתו מסניף הדואר.
 2. האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצר בפרק הזמן הנקוב בעת ביצוע ההזמנה. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תבוטל העסקה. במצב של אספקת מוצרים למקומות מרוחקים ו/או בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמי בטחון, ייתכנו עיכובים באספקת המוצר, כאמור האתר יעשה כל מאמץ לסיפוק המוצר במועד המוקדם.
 3. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:

  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

  2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

  3.כל סיבה שאינה בשליטת האתר.
 4. בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.
 5. ניתן לספק מוצר לכל אזור במדינת ישראל, בהתאם לאזורי החלוקה של דואר ישראל. עם זאת, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, רשאי צוות האתר לספק את המוצר לאזור סמוך, בתיאום מראש כמובן.
 6. ככלל המזמין רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
 7. ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לפרטים שהוצגו אודות המוצר, ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל האתר. האתר רשאי לגבות מהמזמין דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, ע"פ הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל האתר, על חשבונו, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, וזהו תנאי לביטול העסקה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש. 

  לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו ונעשה בהם שימוש, אלא לאחר שהאתר נתן לכך את הסכמתו מראש .
 8. לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר אשר הוזמן והותאם במיוחד בשביל המזמין ע"פ דרישותיו.
 9.  

ביטול על ידי האתר:

 1. מבלי לפגוע בתנאים הקבועים באתר, האתר ראשי לבטל עסקת רכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 2. 1. נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום.

2. נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין ו/או נתבצעה פעילות בלתי חוקית באתר מצד המזמין ו/או צד ג'.

3. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

4. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי.

5. במקרה בו האתר החליט להפסיק את ייצור הדגם.

 1. במקרה של ביטול כאמור, יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון, האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.
 2. האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי, בגין ביטול העסקה כאמור.

הגבלת אחריות:

 1. בנוסף, ובלי לפגוע בכל מקרה אחר הנזכר בתקנון, האתר ו/או בעליו פטורים גם מכל אחריות במקרה של טעות בהקלדה שבוצעה על ידי המזמין ו/או למקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו באתר מטעמים של טעות אנוש ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. כמו כן יהיה האתר פטור מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, באגים וכיו"ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. כמו כן יהיו האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין או לצד שלישי, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה ו/או עיכוב באספקת המוצר בהתאם לתקנון זה.

השימוש במידע:

 1. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים שרכשת , מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. האתר ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לאתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים.

2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרי וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

3. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.

4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.

5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.

6. האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

7. ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

8. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

מסירת מידע לצד שלישי:

 1. האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. אם יינתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

  2. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.

3. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 

4. אם האתר יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - האתר יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

5. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך.

6. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;

דין חל ושיפוט:

1. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר ו/או החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד על פי הדין הישראלי בלבד.

2. האתר ו/או בעליו לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשי האתר ו/ או כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה. 

3. האתר ו/או בעליו/או כל הפועל מטעמם לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר.

4. האתר מכיל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קישוריות אלו, מוצגות באתר על ידי גורמים שלישיים, ולאתר אין כל שליטה על תוכנן, האתר אינו נושא באחריות למידע המופיע בקישוריות ו/או באתרים המקושרים לחוקיותו ולשימושים הנעשים באתרים אלו. כל מי שיעשה שימוש בקישוריות האמורות עושה כן על אחריותו בלבד.

5. בכל מקרה חבות האתר בכל עילה משפטית שהיא, לא יעלה החיוב על גובה התמורה ששולמה בפועל בגין המוצר שהוזמן על ידכם.